Opdrachten dummie klas 3

 • Voorkant dummy
 • Collage reclames
 • Moodboard nieuwe slaapkamer
 • Mindmap kunststroming surrealisme, kubisme, expressionisme, pointillisme,  realisme, art nouveau en pop- art
 • Collage functioneel/ disfunctioneel objecten
 • Schets of teken een kunstwerk na
 • Tutorial YouTube mee tekenen
 • Welke kunstuiting heeft indruk gemaakt: tv/museum/boek/foto schrijf hier een kort verslagje over met beeldmateriaal.
 • Schetsen bij autonoom kunstwerk
 • Ontwerp afbeelding bij playlist
 • Schetsen bij functioneel kunstwerk
 • Proefjes technieken en materialen
 • Schaakstuk natekenen/ontwerpen
 • Informatie over kunstenaar bij praktische opdracht
 • Mindmap creatieve beroepen
 • Ontwerp een huis/slaapkamer op iPad 3D en print uit
 • Bewerk een foto op iPad en print uit
 • Geometrische figuren in grijstinten
 • Mono print (linoleum)

In klas 3 maak je gebruik van een dummy. Opdrachten die hierin gemaakt worden moeten gedurende het schooljaar ten minste met een voldoende worden beoordeeld. Het maken van herkansingen behoort hierbij veelvuldig tot de mogelijkheden.

De beoordeling voor de dummy-opdrachten tellen niet mee in de berekening van het doorlopende gemiddelde.