Final peace klas 2

Je hebt nu alle beeldaspecten behandeld vanaf de brugklas.

In je dummie heb je nu mindmaps van de beeldaspecten:

 • vorm
 • kleur
 • diepte
 • licht
 • compositie
 • lijn/structuur/textuur

Je hebt geleerd dat je de begrippen kunt toepassen in een kunstwerk.

In je laatste opdracht ga je van al deze beeldaspecten een aantal begrippen toepassen in jouw eindwerk.

Je maakt dit op een a3 papier.

Wat moet je erin verwerken:

 • Een held/icoon/muzikant/sporter/enz.
 • Voorwerpen die bij deze persoon horen
 • letters en cijfers
 • twee begrippen van elk beeldaspect, je moet dit kunnen toepassen en benoemen
 • verschillende lagen over elkaar.
 • Je gebruikt ten minste 5 verschillende materialen en je verwerkt tenminste twee technieken erin.

Inleveren:

Eindwerk wat voldoet aan alle eisen!

Telt 2x mee