Opdrachten dummie klas 2

Opdracht Opdracht Opdracht
Foto van vakantie inplakken en natekenen   Kunstbeschouwing: vergelijk twee kunstwerken   Hündertwasser gebouw tekenen en info over kunstenaar  
Portret half foto half tekening   Uitvergroting dagelijks voorwerp   Diepte tekening buiten  
Stofuitdrukking   Ontwerp ansichtkaart   Kubussen in kleur  
Gebouw geometrische vormen   Schets van beeld of 3D object   Escher tekening ( zie opdrachtenblad)  
Naam tekening 3D   Fabeldier + mindmap   Foto maken met thema  
Mindmap kleur   Mindmap licht   Mindmap perspectief  
Mindmap vorm   Mindmap compositie   Mindmap structuur/textuur  
Ontwerp een sport tenue   Ontwerp illustratie op iPad   Reclame tekening  
Oefening perspectief   Oefening pointillisme   Oefening kleur