De syllabus

De syllabus De syllabus (klik voor de meest actuele versie) is het officiële examendocument voor de beeldende vakken met daarin alle regels en stof voor het Centraal Examen. Ja, officieel, dus je begrijpt het al: niet om door te komen. Daarom wordt op deze pagina het belangrijkste onderdeel van de syllabus belicht: de begrippenlijst (en zelfs die is nog […]

Lees meer "De syllabus"

Materialen en technieken

Materiaal Onder materiaal verstaan we alle stoffen die door een kunstenaar kunnen worden bewerkt of verwerkt. Elk materiaal kan maar op een paar manieren worden verwerkt. Met steen kun je bijvoorbeeld wel bouwen en je kunt het uithakken, maar je kunt er niet mee boetseren. Vanwege de eigenschappen en de structuur van het materiaal zijn ontwerpen dus niet in […]

Lees meer "Materialen en technieken"

Beweging en Geluid

Beweging Beweging is elke vorm van verplaatsing van een mens, dier of voorwerp, of delen daarvan, ten opzichte van de omgeving. Het ontstaat als iets verandert van plaats, stand of houding. In een kunstwerk kun je op drie manieren beweging ervaren: Je moet zelf bewegen: Door om een kunstwerk heen te lopen, en dus van standpunt […]

Lees meer "Beweging en Geluid"